SBF Bostad (publ) (oktober 2021)

Emissionstyp Publik nyemission
Start för teckning 2021-10-11 08:00
Teckningsstopp 2021-11-12 14:20

Välkommen

Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Genom undertecknandet av anmälningssedeln bekräftas att tecknaren har tagit del av utgiven information samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten. Emmy är en signeringstjänst för emissioner från LeanOn AB (556554-1595). För information gällande hantering av dina personuppgifter hänvisas till https://leanon.se/integritetspolicy/. Vi har för närvarande problem med webbläsaren safari på apple enheter. Vänligen använd alternativa webbläsare såsom Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läs mer via denna länk.