SBF Bostad

Emissionstyp Publik nyemission
Start för teckning 2019-10-14 00:01
Teckningsstopp 2019-11-22 23:59

Välkommen

Erbjudandet riktar sig enbart till allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Genom undertecknandet av anmälningssedeln bekräftas att tecknaren har tagit del av prospektet samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten. Emmy är en signeringstjänst för emissioner från LeanOn AB (556554-1595). För information gällande hantering av dina personuppgifter hänvisas till https://leanon.se/integritetspolicy/.

Läs mer via denna länk.